İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSLULUK SINAVI


İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı, Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarının Üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Her yıl uzmanlarca hazırlana bu sınav,

İstanbul Arel Üniversitesi tarafından farklı sınav merkezlerinde düzenlenebilmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı 2019 sonucunun geçerlilik süresi 1 yıldır. Sınav sonucu 2019-2020 Eğitim yılı Güz dönemi için kullanılacaktır.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı 2019’da Mantık, Matematik ve Geometri alanlarında toplamda 80 soru bulunmaktadır ve sınav süresi 120 dakikadır. 

Sınav soruları Türkçe, İngilizce ve Rusça olacaktır.

SINAV YERLERİ


SINAV TAKVİMİ


Sınav Sonuçlarının İlanı
Sonuçların ilanı sınavlar gerçekleştirildikten sonra 2 hafta içinde yapılacaktır.

Ön Kayıt
15 Haziran 2019 – 15 Temmuz 2019

Kesin Kayıt
01 Temmuz 2019 – 01 Ağustos 2019

Yedek Listenin Açıklanması
02 Ağustos 2019

Yedek Kesin Kayıt
05 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019

BAŞVURU HAKKINDA


Aday başvuru formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacaktır. Bu nedenle adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Başvurunun tamamlanması için adayların Online sistem üzerinden veya sınavdan önce kampüste sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.

** Önemli Not: Sınava giriş aşamasında yoğunluk olacağı için Online Ödemedir tercih edilmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

  • Başvuru Formu (Çevrimiçi doldurulacaktır.)
  • Pasaport
  • Fotoğraf

Sınav için Gerekli Belgeler

  • Sınava Giriş Belgesi
  • Pasaport veya kimlik (Sınava giriş için)

Önemli Bilgiler

  • Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma/işlem yapılmamalıdır.
  • Aday İşlemleri Hesabına sonraki girişlerde kullanıcı adı olarak söz konusu e-posta adresi kullanacaktır.

Başvur

BURSLAR


TÜRKİYE
Sınav Derecesi Burs Oranı Yıllık Ücretler
1.- 3. 100% -
4. – 6. 75% 750$
7. – 80. 50% 1500$ (Türkçe Bölümler)
2000$ (İngilizce Bölümler)
81. ve Üzeri * Özel Fiyat 2000$ (Türkçe Bölümler)
2900$ (İngilizce Bölümler)
AZERBAYCAN
Sınav Derecesi
(İMTAHAN DERECESİ)
Burs Oranı
(TƏQAÜD FAİZİ)
Yıllık Ücretler
1.- 3. 100% -
4. – 6. 75% 750$
7. – 80. 50% 1500$ (Türkçe Bölümler)
2000$ (İngilizce Bölümler)
81. ve Üzeri * Özel Fiyat 2000$ (Türkçe Bölümler)
2900$ (İngilizce Bölümler)
KAZAKİSTAN / KIRGIZİSTAN / ÖZBEKİSTAN
Sınav Derecesi Burs Oranı Yıllık Ücretler
1. 100% -
2. ve 3. 75% 750$
3. – 50. 50% 1500$ (Türkçe Bölümler)
2000$ (İngilizce Bölümler)
51. ve Üzeri * Özel Fiyat 2000$ (Türkçe Bölümler)
2900$ (İngilizce Bölümler)

* Sınava katılan tüm öğrenciler için özel fiyat uygulaması

SIKÇA SORULAN SORULAR


1) Arel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı için yatırılan ücretlerin iadesi var mı?
Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez.
2) Arel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı ne tür sorulardan oluşmaktadır?
Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan (40 soru Temel Öğrenme Becerileri 40 soru Matematik - Geometri) oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır
3) Sınav günü adayların yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belgeler nelerdir?
Adaylar sınava girerken pasaport/kimlik ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmak zorundadır. Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar. Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
4) Bursluluk sınavına başvuracak adaylar sınav ücretinin nasıl yatıracaklar?
Sınava başvuracak adaylar, sınava girecekleri sınav merkezinin bulunduğu bölge için belirlenen sınav ücretini başvuru süresi içinde kredi kartı veya / sınava giriş esnasında nakit olarak ödeyecektir.

**Önemli not: Sınava giriş esnasında yoğunluk olacağı için Online Ödeme tercih edilmektedir.

İLETİŞİM


İstanbul Arel Üniversitesi

Telefon
0850 850 27 35 – 1163 - 1132

Whatsapp
+90 533 607 50 77

E- Mail
scholarship@arel.edu.tr